تماس با ما

تبریز تبریز بلوار 29 بهمن، جنب بیمارستان 29 بهمن، مجتمع فرهنگی هنري تبریز

( موسسه بین المللی الف )

فکس اینترنتی : 42 42 78 89 ( 21 98+ )

تلفن تماس : 0600 3333 ( 41 98+ )

ارتباط مستقیم با رئیس جشنواره جشنواره بین المللی تئاتر الف

Direct Contact with Director of the Alef International Theatre Festival

beignezhad@outlook.com

جشنواره بین المللی الف این دوره نیزبرای صلح با طبیعت در تمامی مراحل برگزاری جشنواره از حداقل کاغذ استفاده خواهد کرد